3 bước để phái đẹp làm chủ điệu quickstep

Điệu nhảy này mang nguồn gốc của các điệu nhảy mới xuất hiện vào những năm 1920 là điệu Charleston, Simmy và Black Bottom. Điệu nhảy này được thể hiện với cánh tay vung lên và giật ngang với nhịp điệu 200 đến 240 phách/phút. Sau khi đưa thành điệu nhảy, các động tác vung tay đã được loại bỏ bớt đi. Dưới đây là 3 bước để phái đẹp làm chủ điệu quickstep

Bạn muốn học điệu nhảy này, trước tiên bạn cần có những yếu tố sau:

– quần áo thoải mái hay bạn muốn rực rỡ thì mua bộ đồ chuyên nghiệp hơn.

– Một đôi giày cao gót vừa với tầm của bản để dễ dàng di chuyển.

Điệu nhảy Quickstep
Điệu nhảy Quickstep

Bước 1: Các bước cơ bản lên và xuống

Đầu tiên, chân trái bước xuống, chân phải đưa lên sang ngang, chụm chân trái vào và chân phải bước sang ngang.
Sau đó, chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm hai chân lại và chân phải sang ngang.

Bây giờ, thực hiện lại với tốc độ nhanh hơn. Chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái và chân phải sang nganh. Chân trái tiến, chân phải sang ngang, chụm hai chân, chân phải sang ngang.

Bước 2: Tiếp tục bước cơ bản

Bước này cũng tương tự như bước trên nhưng hướng sẽ thay đổi một chút. Bắt đầu ở tư thế hai chân song song, trọng lượng dồn lên chân phải. Chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái và chân phải sang ngang. Tiếp theo, chân trái tiến, chân phải sang ngang, chụm chân trái vào và chân phải sang ngang. Thực hiện toàn bộ động tác nhanh hơn. Chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái, chân phải sang ngang. Chân trái tiến, chân phải sang ngang, chụm chân trái, chân phải sang ngang.

Bước 3: Tư thế đóng và bước hoàn thành cơ bản

Bắt đầu ở tư thế hai chân song song, trọng lượng dồn lên chân phải – chân trái lùi, chân phải lùi, bước chéo chân trái lên trên chân phải.

Chân phải lùi, sau đó chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái vào chân phải.

Bây giờ, thực hiện lại từ đầu với tốc độ nhanh hơn. Chân trái lùi, chân phải lùi, bước chéo chân trái. Chân phải lùi, chân trái lùi, chân phải sang ngang, chụm chân trái vào và chân phải sang ngang. Việc còn lại là bạn phải tìm một bạn nhảy và cùng luyện tập.

Dưới đây là 3 bước để phái đẹp làm chủ điệu quickstep, hy vọng bài viết cung cấp đầy đủ thông tin về bộ môn nhảy này. Chúc bạn học thành công!

Theo hocnhay

Xem thêm: 3 bước học nhảy dành cho nữ trong điệu tango