Phương pháp công phu trong Aikido

Sau loại bài về các phương pháp luyện tập trong Aikido là Kotai, Jutai, Ryutai và Kitai, có nhiều bạn đồng môn thắc mắc không biết thực hiện phương pháp đó như thế nào. Sau đây là phần viết của Đs.Saito Morihiro về các phương pháp đó:

CÁC BÀI TẬP KOTAI, JUTAI VÀ RYUTAI (KITAI)

Các bài tập Aikido được phân loại theo bốn phương pháp được gọi là Kotai, Jutai, Ryutai và Kitai. Tuy nhiên trong tập sách, này tôi quy nạp Ryutai và Kitai thành một. [Thế nhưng theo thầy Tamura có một phân biệt lớn giữa Ryutai và Kitai, và điều này hiển nhiên một cách thật hiển nhiên khi xem một cuộc diễn võ của Tổ sư:Xuất chiêu là xuất thần và khí lực là thực lực có thể đánh ngã Uke: Đó là sự thể hiện của Kitai trong tập luyện].

stage-aikido-ferrara-2015

Cả bốn phương pháp tập luyện này được xây dựng trên sự kiện là tất cả các hiện tượng trong trời đất đều mang đặc tính cứng (Ko), nhu nhuyễn (Ju), thủy (Ryu), hoặc khí (Ki).

Các bài tập Kotai hoặc cơ bản là nhằm luyện “vào tủy”. Vì lý do đó những người tân môn sinh được khuyến dụ tập trung vào các bài tập này cho đến khi đạt mức tam đẳng [Đó là lý do khiến các Đại sư thường phong tam đẳng cho các hành giả đến từ các võ phái khác và đã đạt mức cố định trong Aikido]. Trong thời gian đó, việc liên tục tập luyện để giúp họ cảm nhận được cách tập Jutai và Ryutai (Kitai).

Đối với một vài bài tập thì chỉ cần hai cách tập là đủ trong khi với các bài tập khác thì cần phải có ba cách (không có Kitai trong cuốn sách này tôi trình bày đề tài theo ý của mình tuy theo nhu cầu cần thiết).

* Taino Henko

Taino henko là bài tập cơ bản, trong đó sau khi hòa khí với khí của Uke, bạn để khí lực của bạn cùng với động tác [lực xoay chuyển nắm thượng phong trong việc “dẫn” Uke]

Ta có thể so sánh với hình ảnh một cối xay gió khi tiếp nhận một làn gió rất nhẹ. Bài trên nói về Phương pháp công phu trong Aikido, hy vọng bài viết này hữu ích đến với bạn. Chúc bạn thành công!

Xem thêm: Nguyên lý trong môn võ Aikido