Làm sao để có kỹ thuật bơi ếch nhanh và hiệu quả?

 Kỹ thuật bơi ếch nhanh và đúng cách là điều mà tất cả những người mới tập hay người bơi chuyên nghiệp đều rất thích thú. Kiểu bơi này không khó học và còn giúp bạn bơi nhanh hơn nhưng đòi hỏi các động tác phải được thực hiện một cách kỹ lưỡng, nhẹ nhàng. Những kỹ năng này phải […]

Read more ›