Chính sách bảo mật

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỌC GIẢ

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỌC GIẢ

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website thethaohcm.com.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin cần để thethaohcm.com.vn liên hệ xác nhận xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân hoẵc hỗ trợ nếu đọc giả có nhu cầu.

Trong trường hợp phát hiện hành vi và sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên website, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

BLOG THỂ THAO HCM sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
• Hỗ trợ khách hàng khi cần thiết
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Blog Thể Thao HCM
• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng;
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến thethaohcm.com.vn
• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty sẽ lưu trữ các cá nhân thông tin do khách hàng cung cấp trên nội dung hệ thống của chúng tôi, trong quá trình khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc cần khiếu nại về bản quyền các dịch vụ của Blog Thể Thao HCM .

4. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

  • Blog Thể Thao HCM
  • Địa chỉ: 24 Lê Lâm, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
  • Điện thoại: 398.883.456
  • Email: blogthethaohcm@gmail.com

5. CAM KẾT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐỌC

Thông tin cá nhân của khách hàng trên thethaohcm.com.vn được thethaohcm.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Bộ sưu tập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp lưu trữ máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công làm mất mát người dùng cá nhân dữ liệu, thethaohcm.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng xử lý kịp thời và đồng Tôi cũng sẽ thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin trực tuyến giao dịch của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên thethaohcm.com.vn

Thông tin thêm:

Fanpage: BLOG THỂ THAO HCM

Youtube: BLOG THỂ THAO HCM