Kỹ thuật đệm bóng chuyền cơ bản dành cho người mới bắt đầu

Kỹ thuật chuyền bóng cơ bản dành cho người mới bắt đầu là kỹ thuật sử dụng cẳng tay, bàn tay để chuyền bóng, diện tiếp xúc giữa tay với bóng rộng … Đệm bóng là kỹ thuật phòng thủ chủ yếu để đỡ phát bóng, đỡ đập bóng và cứu bóng. Dưới đây là Kỹ thuật đệm bóng chuyền cơ bản dành […]

Read more ›