Vovinam — May 28, 2016 at 7:03 am

13 thế kiếm võ Vovinam

by
Rate this post

Vovinam là môn võ cổ truyền của Việt Nam, võ vovinam kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật trên khắp thế giới. Dưới đây là 13 thế kiếm võ Vovinam.

1. KIẾM TẢO HOÀNH THÂN:

*. Tấn công: – Thủ Trảo mã:
– Bước chân phải lên (trảo mã trái) kiếm chém ngang lườn từ phải sang,
– Rồi bước chân trái dài lên đinh tấn trái kiếm chém. vào chân từ bên trái sang.
*. Phản đòn: – Thủ trảo mã
– Lui chân trái ra sau (Trảo mã trái), vớt kiếm từ phải sang để đỡ.
– Xà chân trái xuống thấp, kiếm chém gạt từ trái sang
– Đứng dậy Đinh tấn trái kiếm chém ngang vào bụng đối phương.

vovinam-1 

2. PHONG KIẾM ÁP ĐỈNH:

*. Tấn Công:
– Đinh tấn phải kiếm chém thẳng xuống đầu
*. Phản đòn:
– Bước chân trái né sang trái đứng trung bình tấn chân trái trước, tay kiếm gạt vòng tứ trái sang đè kiếm đối phương xuống.
– Bước chân phải lên đinh tấn phải kiếm chém thẳng xuống đầu.

vovinam-2 

3. TỤ LỰC KIẾM PHI:

*. Tấn công:
– Bước chân phải lên (trảo mã trái) kiếm chém vớt từ dưới lên – từ bên phải sang
*. Phản đòn:
– Lui chân trái về sau (trảo mã trái) gạt kiếm từ dưới lên bên phải sang.
– Bước chân phải lên đinh tấn phải vớt kiếm vòng từ dưới chém lên

vovinam-3 

4. TẢ DỰC PHÁ KIẾM:

*. Tấn công:
– Bước chân phải lên Đinh tấn phải kiếm chém bổ xuống đầu .
*. Phản đòn:
– Bước né chân trái sang trái (trảo mã trái) tay kiếm gạt từ trái dìm kiếm xuống.
– Vẫn trảo mã trái kiếm vớt bên phải từ dưới lên
– Chuyển đinh tấn phải chém kiếm ngang vào sườn từ bên trái sang.

vovinam-4 

5. HỮU DỰC THÍCH KIẾM:

*. Tấn Công:
– Đinh tấn phải kiếm chém bổ xuống đầu.
*. Phản đòn:
– Bước chân phải né sang phải (trảo mã phải) kiếm gạt từ phải dìm xuống
– Vẫn trảo mã phải chém kiếm vớt từ bên trái ở dưới lên
– Bước chân phải lên đổi (trảo mã trái) kiếm chém xéo từ trên xuống
– Bước chân phải lên đinh tấn phải kiếm đâm thẳng vào cuống họng.

vovinam-5 

6. PHONG UYỂN TÁN VÂN:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém vào chân từ phải sang
*. Phản đòn:
– Rút chân trái lên đứng độc cước tấn phải, tay kiếm chém vớt từ dưới lên – bên trái
– Đinh tấn trái kiếm đâm vào cổ

vovinam-6 

7. LUÂN THÂN SÁT ĐỊCH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém từ phía sau vào cổ đối phương từ phải sang.
*. Phản đòn:
– Đứng quay lưng lại đinh tấn phải
– Bước chân trái lui ra sau xoay người lại ngược chiều kim đồng hồ, chuyển đinh tấn phải tay kiếm chém đỡ ngang từ phải sang.
– Bước tới đinh tấn trái, kiếm chém vào lườn từ trái qua

vovinam-7 

8. TẢ TOẠ HỮU THÍCH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém vào cổ từ phải qua
*. Phản đòn:
– Bước chân trái sang trái xà người đinh tấn trái thấp kiếm chém vớt vào lườn từ phải qua.
– Chuyển (trong tâm) người sang phải kiếm chém vớt ngược lại từ bên trái sang
– Bước chân phải lên đinh tấn kiếm đâm từ ngoài vào tim.

9. HỮU TOẠ TỎA THÍCH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém vào cổ từ trái sang.
*. Phản đòn:
– Lòn người sang phải đinh tấn phải thấp đồng thời kiếm chém vào sườn từ trái sang (chém chéo từ dưới lên)
– Chuyển trong tâm về chân trái kiếm chém ngược lại từ phải sang (chém chéo từ trên xuống)
– Bước chân trái lên đồng thời rút chân phải lên chụm chân với chân trái, kiếm từ dưới đưa lên đâm thẳng vào cổ.

>>>> Nên chuyển hóa một số thế võ vovinam

10. KIẾM THẦN ĐOẠT MỆNH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm đâm thẳng vào lồng ngực.
*. Phản đòn:
– Lách người sang trái đinh tấn trái, kiếm gạt ngang từ bên trái sang (mũi chỉ thiên)
– Bước chân phải lên (trảo mã trái) kiếm chém ngang vào sườn từ phải sang.
– Bước chân trái lên đinh tấn trái, kiếm chém ngang vào cổ từ trái sang.

11. TỎA KIẾM TRUY HỒN:

*. Tấn Công:
– Đinh tấn trái, kiếm chém vào chân từ trái sang.
– Đinh tấn phải kiếm chém. ngang vào cổ từ phải sang.
*. Phản đòn:
– Rút chân trái ra sau đứng trảo mã trái tay kiếm chém vớt song song người từ trái sang.
– Rút lui chân phải ra sau (trảo mã phải) tay kiếm chém đỡ, chém ngang từ phải qua, mũi chỉ thiên
– Bước chân trái lên đinh tấn trái kiếm vớt từ dưới lên giữa người đối phương.

12. ĐỘC HÀNH LIÊN KÍCH:

*. Tấn công:
– Đinh tấn phải, kiếm chém vào chân từ phải sang.
*. Phản đòn:
– Nhảy chân trái về sau rút chân phải lên độc cước tấn trái, kiếm chém vớt từ dưới lên bên phải qua.
– Đinh tấn phải, kiếm đâm thẳng vào bụng
– Bước lên đinh tấn trái, kiếm đâm thẳng vào cổ.

13. NGOẠ LONG HÓA VŨ:

*. Tấn công:
– Bước chân trái ra sau trảo mã trái, tay kiếm chém vớt vào đầu từ phải sang
– Bước chân trái lên đinh tấn trái, kiếm đâm thẳng vào cổ.

*. Phản đòn:
– Hụp đầu xuống, Bước chân phải ra sau xà xuống tay kiếm chém vớt dưới chân
– Bước chân phải lên (đứng trảo mã trái) tay kiếm đỡ ngang từ phải sang.
– Xoay người ra sau đạp vào ngực .

Bài trên nói về 13 thế kiếm võ Vovinam, hy vọng bài viết này hữu ích đến với bạn. Chúc bạn thành công!

Theo vodaoquan.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.