Cờ vua — June 6, 2016 at 8:21 am

Các nguyên tắc trong khai cuộc (Phần 1)

by
Rate this post

Để bắt đầu ván đấu bằng nước E4 khi được cầm quân trắng luôn được nhiều người ưa thích. Dưới đây là Các nguyên tắc trong khai cuộc (Phần 1)

Pos1

Tại đây, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua sự có mặt của quân đen. Chỉ thảo luận xem bên trắng nên có hướng ra quân thế nào cho hợp lý !

Nước tiếp theo sẽ là D4, hai con tốt ở D4 và D5 kiểm soát các ô trung tâm – Điều này cực kì quan trọng

 

pos2

Khi đó, hãy chú ý rằng đường chéo cho hai quân tượng của chúng ta đã được mở, chúng đã có thể tham chiến, hậu cũng được mở đường, và mã cũng đã có thể xuất trận.

Pos3 Pos4 Pos5

Nước tiếp theo, tôi sẽ đưa con mã lên F3. Có một nguyên tắc trong khai cuộc :”Mã trước tượng“, tuy nhiên, trong một số khai cuộc, chúng ta có thể đưa tượng lên trước hoặc mã lên trước đều được !

Pos6

Trong các tình huống đó thì thường đưa mã lên F3 :

Pos7
Sau đó, bạn có thể lên tượng C4, nước cờ này giúp bạn mở đường để nhập thành cánh vua (nhập thành gần)
Pos8
Chú ý rằng tất cả các quân cờ phải phát triển hướng vào Trung tâm. Tôi không chơi Mh3 mà sẽ chơi Mf3 để có thể kiểm soát trung tâm!.
Pos9 Pos10

Bây giờ, tôi có thể nhập thành, vua của tôi ở một vị trí đẹp và rất an toàn, ba con tốt f7, g7, h7 là thành trì vững chắc che chắn cho vua !. Rất an toàn !

Pos11

Giờ thì bạn đã sẵn sàng để bắt đầu với cờ vua chưa, hỡi những người trẻ? Dưới đây là Các nguyên tắc trong khai cuộc (Phần 1), hy vọng bài viết cung cấp đủ kiến thức cho bạn.

Theo covuavn

Xem thêm: Các nguyên tắc trong khai cuộc (Phần 1)

Leave a Comment

Your email address will not be published.