Cờ vua — June 6, 2016 at 8:37 am

Các nguyên tắc trong khai cuộc (Phần 3)

by
Rate this post
Bây giờ, hãy chú ý nhớ lại cách mà chúng ta đã phát triển quân trong phần 1 và phần 2 : Không bao giờ đi một quân 2 lần. Chúng ta không nên đi một quân quá nhiều lần, đây là một quy tắc khác trong khai cuộc cờ vua. Ví dụ : Mã lên f3, tượng lên c4, nhập thành 0 – 0, đưa mã lên c3, tượng lên f4 rồi hậu d2. Mỗi quân tôi chỉ di chuyển một lần, do đó tôi phát triển được tất cả các quân
 
Mf3
p3.1
 
 
Tc4
 
Nhập thành, lúc nãy đã phát triển được 1 tượng + 1 mã, tượng c1 cũng đã có đường chéo
 
Chẳng hạn, bây giờ nếu tôi đi tượng lên c4 rồi lại lên b5, đến ô a4, b3 rồi lại quay về c4, tượng của tôi đã đi 1 vòng luẩn quẩn và không có bất cứ một quân nào của tôi được phát triển thêm !.
P3.2 p3.3 p3.4
Rất nhiều người chơi cờ mắc phải những sai lầm tương tự như vậy, hãy ghi nhớ : cần tránh đi quá nhiều nước cho một quân ở khai cuộc. !

Giờ thì bạn đã sẵn sàng để bắt đầu với cờ vua chưa, hỡi những người trẻ? Dưới đây là Các nguyên tắc trong khai cuộc (Phần 3), hy vọng bài viết cung cấp đủ kiến thức cho bạn.

Theo covuavn

Xem thêm: Các nguyên tắc trong khai cuộc (Phần 2)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.