Cờ tướng — June 6, 2016 at 9:32 am

Luật chơi cơ bản và cách kết thúc trận đấu trong cờ tướng

by
Rate this post

Mỗi ván cờ tướng lúc bắt đầu phải có đủ 32 quân, chia đều cho mỗi bên gồm 16 quân Trắng và Đen, gồm 7 loại quân. Mỗi bên quân sẽ có ký hiệu khác nhau để dễ phân biệt. Dưới đây là Luật chơi cơ bản và cách kết thúc trận đấu trong cờ tướng

1. Kết thúc trận đấu:

 – Chiếu bí: Nếu một bên chiếu (bắt Tướng) và đối phương không còn khả năng đỡ. Bên chiếu tướng thắng.

 – Hết nước đi: Nếu một bến tới lượt đi nhưng không có nước hợp lệ để đi, bên đó sẽ bị thua.

 – Khi một hoặc 2 bên vi phạm luật chơi

2. Thuật ngữ:những từ được dùng trong cờ tướng
     

Chiếu Tướng: Bất kỳ nước đi nào làm cho Tướng của đối phương bị ăn ở nước tiếp theo.
     

Thí Quân: Một quân sẽ đi chuyển đến vị trí mà có thể bắt quân cùng loại của đối phương và sau đó quân đó cũng có thể bị bắt lại nếu đối phương muốn.

o-tuong

Đuổi Quân: Một quân di chuyển đến vị trí mà nó có thể bắt quân nào đó của đối phương(trừ Tướng) trong nước tiếp. Hoặc một nước đi làm cho Pháo chiếu quân đối phương.Loại trừ các ngoại lệ sau:
   

+ Khi nước đi của Tướng hoặc Tốt chiếu quân đối phương. Nước đi này không gọi là nước đuổi quân.
   

+ Nước đi hăm dọa Tốt chưa sang sông không được cho là nước đuổi quân.
   

+ Nước thí quân không được gọi là nước đuổi quân.
   

Quân được bảo vệ: Một quân bị đuổi được gọi là bảo vệ nếu quân đuổi của đối phương nếu ăn nó có thể bị ăn lại ngay trong nước tiếp. Ngoại trừ trường hợp là Xe không bao giờ được gọi là được bảo vệ khi nó bị đuổi bởi Pháo hay Mã của quân đối phương.

3.  Luật chơi

Tất cả nước đi theo luật cơ bản là hợp lệ ngoại trừ các tình huống sau:
   

Chiếu dai: Chiếu liên tục đối phương bằng 1 hoặc nhiều quân của mình là không hợp lệ
   

 Đuổi dai: Liên tục đuổi một quân của đối phương bằng một hoặc nhiều quân của mình là không hợp lệ.
   

+ Khi một bên vi phạm luật cao cấp và bên kia không vi phạm, bên vi phạm bị xử thua.
   

+ Khi cả hai cùng vi phạm luật cao cấp, ván cờ được xử hòa.
   

+ Khi một bên vi phạm luật chiếu dai, một bên vi phạm luật đuổi dai, bên chiếu dai bị xử thua.
   

Luật Cờ Tướng cho phép giới hạn một bên chiếu hoặc đuổi 6 nước liên tục với 1 quân, 12 nước liên tục với 2 quân và 18 nước liên tục với 3 quân. Nếu quá giới hạn sẽ áp dụng luật cao cấp.

4. Luật xử hòa
Khi cả hai bên không có khả năng thắng, người chơi nên quyết định hòa ván chơi. Để tránh ván cờ kéo dài quá lâu, Luật cờ tướng đưa ra 3 trường hợp để xử hòa:
   

Effective Rule( Luật nước đi có hiệu lực): Khi tổng số nước đi bằng 120 nước (không tính những nước đuổi và chiếu, cũng như nước đối phó với nước đuổi và chiếu).
   

Progress Rule (Luật tiến triển): Khi tổng số nước đi kể từ lần cuối cùng ván cờ có tiến triển là 30. Ván cờ có tiến triển là khi có quân bị bắt hoặc khi Tốt đã sang sông và tiến lên một bước.
 

  Moves Rule (Luật nước đi): Khi tổng số nước đi của ván cờ là 300.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng để bắt đầu với cờ tướng chưa, hỡi những người trẻ? Dưới đây là Luật chơi cơ bản và cách kết thúc trận đấu trong cờ tướng, hy vọng bài viết cung cấp đủ kiến thức cho bạn.

Theo hoangpho

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.