Vovinam — May 28, 2016 at 7:07 am

Sức mạnh và độ sát thương các bài quyền pháp Vovinam

by
Rate this post

Vovinam là môn võ cổ truyền của Việt Nam, võ vovinam kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật trên khắp thế giới. Dưới đây là Sức mạnh và độ sát thương các bài quyền pháp Vovinam.

+Thập tự quyền: mô tả thế võ tung ra những đòn thế liên hoan đấm đá tứ phía, sát thương 1 muc tiêu kế bên .
+Long hổ quyền: Liên tục tung ra nhưng đòn công kích mạnh mẽ dồn ép đối phương vào thế hạ phong với quyền kình mạnh mẽ lam đối phương choáng váng sát thương 1 mục tiêu khoảng cách 5m hiêu quả choáng váng 10% .
+Thập thế bát thức quyền: Liên tục tung ra 10 đòn đấm vào vùng ức đối phương làm đối phương nghẹt thở đồng thời kết thúc bằng 8 cú đá vào mặt đối phương làm cho đối phương hoàn toàn mất tự chủ rơi vào trang thái hôn mê toàn diện 30% hiệu quả hôn mê.
+Hạc quyền :Mô tả thế công mạnh mẽ uyển chuyển đẹp mắt với các đòn đấm với kình lực mạnh mẽ gây nên sát thương diện rông ảnh hưởng 6 mục tiêu kế bên phạm vi 5m bán kính 3m giảm 50 def của đối phương.

vovinam-4

-Song Luyện kiếm
+Liên hoàn đối luyện kiếm :mô tả sử dụng song kiếm thuần thục gây nên các vết thương chí mạng tới đối phương 50% sát thương chí mạng.
+Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp: mô tả sử dung 2 thanh kiếm liên tục đưa ra các thế công có sự kết hợp tinh tế gây vết thương chí mạng tới đối phương 50% gây sát thương chí mạng.
+Tiên long song kiếm mô tả với 2 chiếc kiếm cong trong tay cùng đông tác múa kiếm tuyệt diêu gây ra sát thương chí mạng đồng thời gây hiêu quả hôn mê trong một thời gian nhất định 30% choáng 30% hôn mê.
+Bát quái song đao: Xoay kiếm thành vòng tròn với tâm trụ vững vàng và thế công mạnh mẽ gây nên sat thương nhiều mục tiêu 8 mục tiêu phạm vi 5m bán kính 6m.

-Côn Pháp VoViNam
+Tứ tượng côn pháp : liên tục tung 4 chiêu thức côn pháp lên đối phương tại các vị trí hiểm làm đối phương hoàn toàn rơi vào thế bi đông không thể phản kháng 40% choáng -50 sức phòng thủ.
+Liên hoàn trận pháp côn: Liên tuc tung ra các chiêu thưc côn pháp mạnh mẽ như rời non lấp biển với trận pháp côn viễn mãn làm đối phương rơi vào trang thái choáng váng mất hoàn toàn sức phòng thủ choáng 30% ,30% chí mạng -50 sức phòng thủ.

-Thương Đao pháp VoViNam
+Thương lê pháp
Với các đòn vung thương từ trên xuống + các đòn quẹt ngang mạnh mẽ và mau lẹ làm cho đôi phương khó bề dịch chuyển và rơi vào tử huyệt gây sát thương diện rộng 6 muc tiêu kế bên.

Bài trên nói về Sức mạnh và độ sát thương các bài quyền pháp Vovinam, hy vọng bài viết này hữu ích đến với bạn. Chúc bạn thành công!

Theo vodaoquan.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.