Thuốc bổ mắt loại nào tốt?

Thực trạng về mắt hiện nay. Theo thống kê trên thế giới có khoảng 250 triệu người bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Trong đó có 39 triệu người bị mù hoàn toàn cứ 5s trên thế giới có 1 người bị xác định là mù lòa. Khoảng 19 triệu trẻ em bị suy giảm thị lực, 12 triệu […]

Read more ›