Aikido — May 31, 2016 at 9:23 am

Tìm hiểu một chút về Aikido

by
Rate this post

Aikido là phát âm chữ Nhật của ba chữ Hiệp Khí Đạo vừa có sự luyện tập thể chất, vừa có sự luyện tập về mặt tinh thần. Đó là một phương pháp hoàn chỉnh để xây dựng con người hướng thượng về cả tinh thần lẫn thể chất. Dưới đây là Tìm hiểu một chút về Aikido

Giải thích từng chữ thì: Hiệp là hoà hợp. Khí là thể của vạn vật (vạn vật đồng nhất thể). Đạo là con đường, là phương pháp hành động đưa ta đến mục tiêu tối thượng.

aikido-bg

Vậy Aikido lấy Tình Thương làm tinh thần, lấy Hòa Hợp  làm phương châm hành động và lấy Khí Lực làm cơ sở để kết hợp mà hóa giải mọi hình thức công kích trong cuộc sống. Với một nhân sinh quan theo sát với quy luật của tự nhiên, Aikido chủ trương xây dựng một tinh thần ổn định, lành mạnh để chỉ đạo, lấy phương pháp tập luyện để thể hiện và khai triển ra thành hành động hầu kiến thiết một tương lai tốt đẹp.

Ta có thể so sánh với hình ảnh một cối xay gió khi tiếp nhận một làn gió rất nhẹ. Bài trên nói về Tìm hiểu một chút về Aikido, hy vọng bài viết này hữu ích đến với bạn. Chúc bạn thành công!

Theo vothuat

Leave a Comment

Your email address will not be published.